Persondatapolitik

1. Generelt

1.1   Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Tenna og J. Krist. I/S ("Bustedwoman.com", "Bustedwoman”, ”os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2   Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden, Bustedwoman.com ("Hjemmesiden").

1.3   Bustedwoman er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Bustedwoman kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1   Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1   Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2   Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1   Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a, b, c og f.

2.3   Når du tilmelder dig til vores Kundeklub eller nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1   Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4   Når du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mailadresse og evt. fødselsdato. Udover navn og e-mailadresse vælger du selv frivilligt hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab som kliks i nyhedsbreve og besøg på hjemmesiden m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

2.4.1   Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring til din fordel.

2.4.2   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1   Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord eller GLS, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Du vælger selv hvilken leverandør der skal håndtere din ordre.

3.2   Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.2.1   Disse eksterne samarbejdspartnere omfatter, MCB A/S (hjemmesideleverandør), Web2Media ApS (online markedsføring), MailChimp (til udsendelse af nyhedsbrev), Zendesk (chatfunktion til online support, EasyPOS (betalingssystem) og QuickPay (betalingssystem). Samt Google Analytics og Facebook (se punkt 3.3).

3.2.2   Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til trustpilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på trustpilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver trustpilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

3.3   Tre af disse databehandlere, Zendesk, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1   kopi af Zendesk, inc's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/parti...

3.3.2   kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/parti...

3.3.3   kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/parti...

4. Dine rettigheder

4.1   Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2   Ret til indsigt

4.2.1   Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen har, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2   Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@bustedwoman.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3   Retten til berigtigelse

4.3.1   Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet.

4.3.2   Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via linket i bunden af de nyhedsbreve du modtager.

4.4   Retten til sletning

4.4.1   I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5   Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

4.5.1   Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.6   Retten til dataportabilitet

4.6.1   Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7   Retten til indsigelse

4.7.1   Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2   Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. Pkt. 2.1 og 2.3.

4.8   Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1   Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@bustedwoman.com.

4.9    Retten til at klage

4.9.1   Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1   Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. Pkt. 2.1. Slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år.

5.2   Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3   Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. Pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.4   Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores kundeklub jfr. Pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til vores kundeklub og ikke genaktiverere det indenfor de næste 5 år, eller c) såfremt du framelder dig dit medlemskab til vores kundeklub via nyhedsbrevet eller skriftlig henvendelse til info@bustedwoman.com.

6. Sikkerhed

6.1   Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2   Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1   Bustedwoman er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2   Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Bustedwoman
CVR: 33234422
Vestergade 7
8600 Silkeborg
Tlf. nr.: 21 26 30 03
E-mail: info@bustedwoman.com

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1   Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste køb på Hjemmesiden.

8.2   Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

OM BUSTEDWOMAN

Hos BUSTEDWOMAN er vi stolte af at være en stærk multibrand store, som kan tilbyde dig et bredt, men nøje udvalgt sortiment af eksklusive styles fra tidens dygtigste designere – hvad enten du shopper i vores butik eller webshop. Vi sætter store krav til shoppeoplevelsen og tror på, at god service er lige så vigtigt som lækre designs. Vores professionelle og erfarne team står derfor altid klar til at guide dig gennem de mange mærker, designs og materialer, indtil vi finder det helt rigtige til netop dig. Shopping skal være sjovt, og vi har gjort vores bedste for at skabe et spændende modeunivers, hvor du aldrig bliver træt af at gå på opdagelse. Rigtig god fornøjelse!

KUNDESERVICE

Er du i tvivl om størrelsen? Har du spørgsmål om materiale eller pasform? Eller er din størrelse udsolgt? Fortvivl ej, for hos BUSTEDWOMAN sidder vi klar ved tasterne og på telefonen for at give dig den bedst mulige service, når du besøger vores webshop. Så ring eller skriv til os, vi vil rigtig gerne hjælpe.


Webshop   21 26 30 03    /   Butik   86 82 30 00

BUSTED     ·     VESTERGADE 7     ·     8600 SILKEBORG     ·     TLF.: +45 21 26 30 03     ·     CVR 33234422     ·     INFO@BUSTEDWOMAN.COM
0 varer i kurven